FORGOT YOUR DETAILS?

Ümraniye Kazımkarabekir Planlama, Kentsel Tasarım ve Kentsel Dönüşüm

Proje Hakkında

Ümraniye İlçesi Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin bir kısmına ilişkin 701.2 ha büyüklüğündeki alanda, kentsel dönüşüm modelinin oluşturulması, nazım imar planı revizyonu, uygulama imar planı ve referans yerleşim paftası hazırlanmasıdır.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

  • Analizlere Esas Arazi Çalışmalarının Yapılması
  • Arazi Çekiminin Yapılması
  • Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi
  • İmar Planlarının Oluşturulması
  • Kentsel Tasarım Projelerinin Oluşturulması
  • Planlar Üzerinden Ön Dönüşüm Modelinin Çıkarılması
  • Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması
  • Kentsel Tasarım ve Animasyon Video Hazırlanması
  • Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması
TOP