FORGOT YOUR DETAILS?

Nusaybin Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Hakkında

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2016/9141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve 09/09/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Abdülkadiıpaşa, Akçatarla, Balıçebaşı, Çatalözii, Çelikyurt, Kışla, Yakınköy, Yenituıan, Yıldırım Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 785,91 hektarlık riskli alan içerisinde yer alan Abdülkadiıpaşa, Yakınköy Mahallerinden oluşan yaklaşık 133,21 hektarlık î. Etap 1. Kısım moıe alanı ile Çelikyurt, Kışla, Yıldırım Mahallerinden oluşan yaklaşık 34,59 hektarlık 1. Etap 2. Kısım proje alanı olmak üzere toplam yaklaşık 167,80 hektarlık alan ve içerisindeki taşınmazlara ilişkin, “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Kentsel Tasarım Projesi(ön Proje), Matematiksel ve Fincmsal Model (Teknik Rapor), Uzlaşma Şifreci, Tiim Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması" iş ve hizmetlerin yapılması işi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

  • Mevcut Durum Analizi
  • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme
  • Revizyon İmar Planlarının Ön Taslaklarının Hazırlanması
  • Matematiksel ve Finansal ön Modelin Oluşturulması
  • Kentsel Tasarım (Ön Proje) Hazırlanması
  • Revizyon İmar Planlarının Nihai Taslaklarının Hazırlanması
  • Matematiksel Ve Finansal Nihai Modelinin Oluşturulması
  • İmar Uygulamaları
  • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Ve Sözleşmelerin Yapılması
  • Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması
TOP