FORGOT YOUR DETAILS?

Kocaeli Çayırova Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Hakkında

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi’nde bulunan çalışma alanının 6306 Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanun çerçevesinde riskli alan ilan edilmesi gerekliliğini açıklamak amacıyla, gerekli analiz ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanmıştır. Çalışma alanı içerisindeki ruhsatsız, eskimiş ve sağlıksız konut binaları olası bir afet durumuna karşı bölgede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte ve tamamına yakını maliye hazinesini işgal etmektedir. Aynı zamanda alan mevcut kullanımda konut alanı olmasına rağmen imar planlarında ticaret alanında kalmaktadır. Alanda öncelikli olarak can ve mal güvenliği tehdidi oluşturan yapılaşma sorunu ve kamu arazileri işgal sorunu alanda yaşayanlar mağdur edilmeden çözülmeli ve alan çağın gereklerine uygun şekilde yenilenmelidir.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

 • Detay Alımlarının Yapılması
 • Analizlere Esas Arazi Çalışmalarının Yapılması
 • Arazi Çekiminin Yapılması
 • Mevcut Arazi Maketi
 • Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporlarının Hazırlanması
 • İcmal Listelerinin Ve Kıymet Taktir Raporlarının Oluşturulması
 • Analitik Etüd Raporlarının Oluşturulması
 • Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi
 • İmar Planlarının Oluşturulması
 • Kentsel Tasarım Projelerinin Oluşturulması
 • Planlar Üzerinden Ön Dönüşüm Modelinin Çıkarılması
 • Hak Sahipleri İle Yapılacak Tip Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
 • Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması
 • Kentsel Tasarım Maketi
 • Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması
 • Keşif,Metraj Ve İnşaat Yapım İhale Dosyasının Hazırlanması
 • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Sözleşmelerinin Yapılması
TOP