FORGOT YOUR DETAILS?

Kartal Yunus Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Hakkında

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 16.09.2013 tarihli ve 2013/5377 sayılı kararname ile riskli alan ilan edilen İstanbul ili, Kartal İlçesi, Yunus Mahallesini kapsayan yaklaşık 178238 m2 alandır. Kartal Yunus mahallesinde yapılacak kentsel dönüşümün amacı, kaçak olarak gelişmiş eskimiş ve sağlıksız konut yapısının, atıl kalan kentsel fonksiyonların yerleşimlerin sağlıklaştırılması, can ve mal güvenliğin sağlanması ayrıca yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yenilenmesi yoluyla yerleşimlerin çağın gereklerine uygun şekilde daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve çekici bir hale getirilmesidir. Kartal Yunus mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleriyle ve yaratılacak yeni konut alanlarıyla hem söz konusu bölgede ikamet eden tüm vatandaşlarımıza nitelikli konut alanları sunularak, gecekondu problemine çözüm üretilmesi ve yüksek yapı kalitesi, sosyal donatıları ile daha yaşanabilir bir yaşam alanları yaratılması amaçlanmaktadır.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

  • Mevcut Durum Analizi
  • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme
  • Revizyon İmar Planlarının Ön Taslaklarının Hazırlanması
  • Matematiksel ve Finansal ön Modelin Oluşturulması
  • Kentsel Tasarım (Ön Proje) Hazırlanması
  • Revizyon İmar Planlarının Nihai Taslaklarının Hazırlanması
  • Matematiksel Ve Finansal Nihai Modelinin Oluşturulması
  • İmar Uygulamaları
  • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Ve Sözleşmelerin Yapılması
  • Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması
TOP