FORGOT YOUR DETAILS?

Kahramanmaraş Serintepe Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi

Proje Hakkında

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 235 ha yüzölçümüne sahip Kahramanmaraş İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Onikişubat ilçesi'nde, Serintepe, Mağralı, Yürükselim, Osmangazi, Fatih, Akçakoyunlu, Şehit Evliya, Fevzipaşa, Ekmekçi ve Yusuflar mahallelerini kapsayan, ekli krokide belirtilen yaklaşık 235 ha mevcut yerleşik bölgede; kentsel dönüşüm alanlarının tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm model ve yönteminin belirlenmesine ve planlama modellerinin de yer aldığı imar planı altlığı oluşturulmasına ilişkin “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi” hazırlanması işidir.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

 • Brief’in Alınması Ve Analizi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Arazi Kullanım Alternatiflerinin Belirlenmesi
 • Araştırma (Topoğrafik) Ve Sonuç Değerlendirme İhtiyacı Önerileri
 • Kullanımlar, İzinler, Planlar Ve Çevre İçin Ofis Çalışması
 • Bölgenin Tarihi Gelişimi Ve Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlik Alternatifleri Ve Fırsatlarının Değerlendirilmesi
 • Kamusal Açık Alan, Peyzaj Ve Su Öğeleri Fırsatları
 • Yasal Sınırlar, Sınırlayıcı Anlaşmalar, Gün Işığı Kullanım Hakları Gibi Yasal Kısıtlamaların Değerlendirilmesi
 • İşlev Karması Ve Kütle Alternatiflerinin Sağlanması
 • Alan İçerisindeki Yaya Hareketlerinin Değerlendirilmesi
 • Strateji Belgesi Uygulanma Süresi İçerisinde Uyum İhtiyaçları Önerileri
 • Toplum Grupları, Resmi Ve Resmi Olmayan Danışmanlarla Gerekli Görüşmelerin Yapılması
 • Belirlenen Diğer Danışmanların İşlerinin Yönetilmesi, Koordinasyonu Ve Birleştirilmesi
 • Proje Zaman Çizelgesinin Ve Ürünlerin Tespit Edilmesi
 • Masterplan Toplantılarının Yapılması
 • Ürünlerin “Taslaklarının” Hazırlanması
 • İşveren’in Yorum Ve Değişikliklerinin Alınması
 • Ürünler
 • İşveren’in İlettiği Gereksinimler – Brief
 • Amaç Ve Hedefleri Ortaya Koyan Vizyon
 • Mevcut Kullanım Ve Çevre Bakımından Alan Ve Bağlam Değerlendirmesi
 • Yasal Çerçeve Ve Planlama Çerçevesi – Zorunlu Kullanımlar
 • Tasarım Felsefesini Belirleyerek Masterplan Dahilindeki Binalara Nasıl Dahil Edileceğini Tanımlayacak Tasarım Standartları
 • Belirli Alanlara 3 Boyutlu Tasarım Önerisi
 • Perspektif Çizimler
 • Çalışma Modelleri
 • Yükseklik, Hacim Ve Silüetin Birleşik Etkisini Gösteren Kütle Şemaları
 • 2 Boyutlu Planlar
 • Yoğunluk, Yerleşim, Sistem Ve Kentsel Sistem
 • Çevresel Etkileşim
 • Hareket Yolları – Yaya Ve Araç
 • Servis Yolları
 • Altyapı İhtiyaçları
 • İyileştirme Gerektiren Alanlar
 • Kamusal Açık Alanlar
 • Topoğrafyayı Gösterir Kesitler
 • Uygulama Stratejileri
 • Tasarım Standartlarının Kullanımı
 • Zaman Çizelgeleri
 • Finansman Fırsatları
 • Etaplama
 • Kamusal Ve Özel Ortak İhtiyacı
 • Gerekli Olan İleri Aşama Çalışmaları
 • Uzman Danışman Raporları
TOP