FORGOT YOUR DETAILS?

Kahramanmaraş Mehmetali Kısakürek Bulvarı Kentsel Tasarım

Proje Hakkında

5393 kanun 73. maddesi kapsamı T.C. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Tarafından ‘’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’’ olarak ilan edilen Kahramanmaraş İli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki Onikişubat İlçesi'nde, Karamanlı, Dumlupınar, Barbaros, Hacıbayramıveli mahallelerini kapsayan, ekli krokide belirtilen yaklaşık 36 ha yüzölçümüne sahip mevcut yerleşik bölgede; sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak, imar mevzuatı bakımından kontrolü sağlamak, planlı bir şekilde yönetmek ve denetlemek amacıyla planlama sınırları içinde koruma kullanma dengesini kuracak, stratejik ve genel arazi kullanım kararlarının verildiği yerleşik ve gelişme alanlarının bütüncül bir planlama anlayışıyla Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı ile bölgenin gelişimine uygun olarak düzenlenmesi, sağlıklı kentleşme için bu bölgelerde donatı alanları oluşturulması ve kullanılması amaçlanmaktadır.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

  • Analizlere Esas Arazi Çalışmalarının Yapılması
  • Arazi Çekiminin Yapılması
  • Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi
  • İmar Planlarının Oluşturulması
  • Kentsel Tasarım Projelerinin Oluşturulması
  • Planlar Üzerinden Ön Dönüşüm Modelinin Çıkarılması
  • Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması
  • Kentsel Tasarım ve Animasyon Video Hazırlanması
  • Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması
TOP