FORGOT YOUR DETAILS?

Kadıköy Merdivenköy Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Hakkında

İstanbul, Kadıköy, Merdivenköy Mah., 192 pafta, 746 ada,1 parsel ve yakın çevresi yaklaşık 15.537,77 m2 alanlı taşınmaz üzerinde bulunan hissedarların yaklaşık %89’u ile Şua İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti. olarak kat karşılığı sözleşme ile anlaşmış bulunmaktayız. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği Madde 5 (3) hükmü gereği, İstanbul, Kadıköy, Merdivenköy Mah., 192 pafta, 746 ada,1 parselin ve yakın çevresinin Riskli Alan olarak bakanlıkça belirlenmiştir. İmar Planı revizyonları ve Harita işlemleri ile proje tamamlanmıştır. Mimari projesini ise Adnan Kazmaoğlu Mimarlık Araştırma Merkezi tamamlamıştır.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

 • Mevcut Durum Analizi
 • Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme
 • Revizyon İmar Planlarının Ön Taslaklarının Hazırlanması
 • Matematiksel ve Finansal ön Modelin Oluşturulması
 • Kentsel Tasarım (Ön Proje) Hazırlanması
 • Revizyon İmar Planlarının Nihai Taslaklarının Hazırlanması
 • Matematiksel Ve Finansal Nihai Modelinin Oluşturulması
 • Riskli Alan Teklifi ve Onay Süreci
 • İmar Uygulamaları
 • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Görüşmelerinin Ve Sözleşmelerin Yapılması
 • Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması
TOP