FORGOT YOUR DETAILS?

İzmit Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje Hakkında

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kocaeli İli, İzmit İlçesi Cedit Mahallesi sınırları içerisinde kalan 12,62 hektarlık alan içindeki taşınmazlara ilişkin “Hak Sahipliği Tespiti, Gayrimenkul Değerleme, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporların Hazırlanması, Mevcut Durum Analizi, Dönüşüm Strateji Planı, İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi yapımı tarafımızca gerçekleştirilmiştir.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

 • Detay Alımlarının Yapılması
 • Analizlere Esas Arazi Çalışmalarının Yapılması
 • Arazi Çekiminin Yapılması
 • Mevcut Arazi Maketi
 • Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporlarının Hazırlanması
 • İcmal Listelerinin Ve Kıymet Taktir Raporlarının Oluşturulması
 • Analitik Etüd Raporlarının Oluşturulması
 • Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi
 • İmar Planlarının Oluşturulması
 • Kentsel Tasarım Projelerinin Oluşturulması
 • Planlar Üzerinden Ön Dönüşüm Modelinin Çıkarılması
 • Hak Sahipleri İle Yapılacak Tip Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
 • Mimari Avan Projelerinin Hazırlanması
 • Kentsel Tasarım Maketi
 • Tüm Verilerin Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması
 • Keşif,Metraj Ve İnşaat Yapım İhale Dosyasının Hazırlanması
 • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Sözleşmelerinin Yapılması
TOP