FORGOT YOUR DETAILS?

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Master Planı Projesi

Proje Hakkında

İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu'nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararı ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan riskli alan sınırı dahilinde ve 1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı'nda bulunmaktadır. Fikirtepe Platformu ise 18 adet yüklenici firmanın bir araya gelerek kurmuş oldukları kentsel dönüşüm platformudur. Muad Planlama ise Fikirtepe Platformu ve ilgili idarelerle birlikte Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Master Planını gerçekleştirmiştir.

Neler Yapıldı

Proje Sürecinde Yapılan Hizmetler

  • Arazi Çekiminin Yapılması
  • Mevcut Arazi Maketi
  • Analitik Etüd Raporlarının Oluşturulması
  • Dönüşüm Stratejilerinin Belirlenmesi
  • İmar Planlarının Oluşturulması
  • Kentsel Tasarım Projelerinin Oluşturulması
  • Planlar Üzerinden Ön Dönüşüm Modelinin Çıkarılması
  • Hak Sahipleri İle Yapılacak Tip Sözleşme Taslaklarının Hazırlanması
  • Hak Sahipleri İle Uzlaşma Sözleşmelerinin Yapılması
TOP